Sendikal Araştırmalarımız

Tüketici Omnibusu
Nish Research olarak, ırak’taki uzun süreli deneyimlerimizden yola çıkarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir takım sendikal projeler hazırladık. Birden fazla katılımcıyla maliyeti düşürücü sendikal çalışmalar ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefelemekteyiz.
 Tüketici Omnibus’u ile, tüm hedef kitleleri kapsayan ve tüm sektörler için sorular alabildiğimiz bir modeldir. Yılda 4 dönem yapılmakta ( Mart, Haziran, Eylül, Aralık), 5 Kent  ( Baghdat, Basra, Necef, Erbil, Süleymaniye) ve 1080 örneklemli bir çalışmadır. 15 – 59 yaş grubundaki tüm kadın ve erkekler ile görüşme yaptığımız bir çalışadır.
Detaylar için    syndicated@nishresearch.com  adresinden bilgi talep  edebilirisiniz.

 

       

Womenbus
Womenbus çalışması ile, özelikle hedef kitlesi Kadınlardan oluşan müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamya yönelik hazırladığımız bir çalışmadır. Çalışma sadece kadınlar ile yapılmaktadır. Yılda 4 dönem yapılmakta ( Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım), 5 Kent  ( Baghdat, Basra, Necef, Erbil, Süleymaniye) ve 800 örneklemli bir çalışmadır. 15 – 59 yaş grubundaki  kadınlar  ile görüşme yapılmaktadır.
Detaylar için    syndicated@nishresearch.com adresinden bilgi talep  edebilirisiniz.

 

Sayısal Dağılım

Irak pazarı, yeni bir Pazar olduğundan dağıtım ağları henuz istenilir seviyede sistematik değiller,   bazı markalar çok iyi dağıtım seviyelerine sahipken bazı markalar dönem dönem kritik düşüş ve yükselişler göstermektedir. Irak pazarına ürün sunan müşterilerimizin, dağıtımdaki başarılarını ve rakiplerinin durumunu anlamaya ve izlemeye dönük yılda 3 dönem olarak yaptığımız bir çalışmadır.  Çalışma Erbil, Suleymanıye ve Dohuk kentlerinde yapılır, toplamda 800 perakende noktasında markalrın dağıtım performansı izlenir.  Ocak, Mayıs ve Eylül dönemlerinde çalışamnın sahası gerçekleştirilir. Detaylar için   syndicated@nishresearch.com  adresinden bilgi talep  edebilirisiniz.

Home Tracking

Irak’lı tüketicilerin, tüketim  ve satın alma  davranışlarını izlemeyi hedeflediğimiz Home Tarcking çalışması ile Irakta önemli bir eksiklik olan Hane paneli çalışmasından beklentileri karşılamaya yönelik hazırlanmış bir projedir.  Yılın 4 döneminde ( Eylül, Aralık, Mart, Haziran) ve 3 Kent ( Erbil, Dhuk, Süleymaniye ) 800 örneklem ile yaptığımız çalışmadır. Çalışma döneminlerinde toplam örneklem 4 haftaya bölünerek her hafta  200 hane ile görüşülerek  yapılan çalışmadır. Hanenin ayrıntılı demografisi ile brilikte, sahip olunan belli başlı ürünelr ve satın alam davranışları, boş zamanlar ve hanede o an mevcut olan ilgili kategorideki ürünlerin marka, alt marka, gramaj, adet ve diğer ayrıntıları alınarak raporlanır. Her dönem bir önceki dönem ziyaret edilen  hanelerin % 50 si yeniden ziyaret edeilerek ortak örneklem detayıyla değişim ve dönüşüm izlenir. Detaylar için  syndicated@nishresearch.com adresinden bilgi talep  edebilirisiniz

  1. Irak Bülten

Irak, yeniden yapılanma sürecinde olan,  sürekli ve çok hızlı değişim gösteren bir ülkedir. Ülek insanın ülkenşn genel sorularına bakışını, gelecekten beklentilerini, sorunlarını ve yaşam biçimlerini öğrenmye çalıştığımız bir çalışma modelimizidir. Yıl son ayında yapılan çalışmanın raprounu bir sonraki yılın 2. Ayında kamuoyu ve müşterilerimiz ile ücretsiz olarak paylaşmaktayız. Bu sayede müşterilerimize ülke hakkında daha fazla bilgi vermiş ve ülkenin genel durumu hakkında bilgilendirmiş olmaktayız.
Detaylar için   syndicated@nishresearch.com  adresinden bilgi talep  edebilirisiniz

 

Medya

Günümüz pazarlamının olmaz olmaz öğelerinden en önemlisi reklamdır. Reklam pahalı bir üründü,r, bundan dolayı hedef kitleye doğru yontemle hitap etmek çok büyük öenm taşımaktadır.  Irak halkının izlediği kanlalr ve programları yakından takip etmek amacıyal periyodik olarak medya çalışması yapmaktayız..
Detaylar için   syndicated@nishresearch.com  adresinden bilgi talep  edebilirisiniz